Busójárás 2020 - programok

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21

FEB
21
21.02.2020 17:00 - 18:00
Glasovi zenekar koncertje

FEB
21

FEB
21

FEB
21
21.02.2020 21:00 - 22.02.2020 4:00
RETRO Patry Alibi Bistro

FEB
22

FEB
22

FEB
22

FEB
22
22.02.2020 10:00 - 12:30
Mohácsi ízek a Busóudvarban

FEB
22
22.02.2020 10:00 - 15:00
Mohács vízimalmában 2020

FEB
22
22.02.2020 10:00 - 13:00
Tánc, Zene és Busó bemutatók

FEB
22

FEB
22
22.02.2020 10:00 - 11:00
"Jankele udvar"

FEB
22

FEB
22

FEB
22

FEB
22
22.02.2020 14:00 - 16:00
Busólakodalmas

FEB
22
22.02.2020 15:20 - 16:00
"A legenda újraéled"

FEB
22
22.02.2020 16:00 - 17:00
Schneider Lajos Népdalverseny

FEB
22
22.02.2020 16:00 - 16:30
Zora tánccsoport bemutatója

FEB
22
22.02.2020 16:30 - 17:30
Kis Kata zenekar koncertje

FEB
22
22.02.2020 17:30 - 18:30
Korona zenekar koncertje

FEB
22

FEB
22
22.02.2020 19:00 - 23:00
Magyar bál

FEB
22
22.02.2020 20:00 - 22:00
Délszláv táncház

FEB
22
22.02.2020 21:00 - 23.02.2020 3:00
Busójárási NGR Party

FEB
23
23.02.2020 8:00 - 15:00
Mohács vízimalmában

FEB
23
23.02.2020 9:30 - 11:00
Ismerkedés a télűző busókkal

FEB
23
23.02.2020 10:00 - 11:00
"Kettő az egyben"

FEB
23
23.02.2020 10:00 - 11:00
Nemzetiségi néptáncműsor

FEB
23

FEB
23

FEB
23
23.02.2020 10:30 - 11:30
Sokac táncház

FEB
23

FEB
23
23.02.2020 11:00 - 13:00
Busóálarc látványfaragás

FEB
23
23.02.2020 12:00 - 13:00
Komsiluk együttes koncertje

FEB
23

FEB
23

FEB
23

FEB
23

FEB
23
23.02.2020 16:30 - 17:00
Farsangi koporsó vízrebocsátása

FEB
23

FEB
23

FEB
23
23.02.2020 20:00 - 22:00
Táncház a busókkal

FEB
24
24.02.2020 10:00 - 13:00
Népi játszóház gyerekeknek

FEB
24

FEB
24

FEB
24

FEB
25

FEB
25

FEB
25

FEB
25
25.02.2020 16:00 - 16:30
16.00 Busókép és Sokaclánykép

FEB
25
25.02.2020 16:00 - 17:00
Szabad farsangolás a város utcáin

FEB
25
25.02.2020 17:00 - 17:30
Zora néptáncegyüttes műsora

FEB
25

FEB
25

FEB
25

Busójárás 2020 részletes program
A Mohácsi Busójárás programjai
  
:
Busók Európában

A különböző alakoskodó szokások – amelyek valaha az egész világon ismertek voltak, és általában a földművelő társadalmakhoz kötődtek – a tél/sötétség/gonosz elűzését, illetve a fény/tavasz eljövetelét kívánták elősegíteni, emellett művelői úgy tartották, hogy azok a termékenység befolyásolására is alkalmasak. Ezek a szokások Európa szinte minden országában ismertek voltak, de legfőképp a Balkánon, illetve a Kárpát-Pannon-térségben terjedtek el.

A farsangi alakoskodó szokások az idők folyamán sokat változtak, területenként, népenként, népcsoportonként különböző formái alakultak ki – néhány alapvető elemük azonban szinte a mai napig megmaradt. Az egyik ilyen elem az átváltozást szimbolizáló átöltözés, a másik pedig a gonosz elűzésére szolgáló zajkeltés, amely többnyire kolompokkal történik.

A télbúcsúztató-tavaszváró népszokások Európa egymástól nagyon távol eső területein tipológiailag nagyon hasonló jegyeket mutatnak. Sok helyen szalmába öltöztetett emberek személyesítik meg a telet, vagy állatbőrbe öltözött maskarák, nagy vörös orrú fa maszkos alakok üldözik az asszonyokat, lányokat, illetve mindenhol szerepe van a zajkeltésnek és a megszemélyesített halál alakjának.

A mohácsi Busójárás hagyományának több balkáni és mediterrán párhuzama van (pl. Bulgária – ’babugeri’, ’sourvakari’, Horvátország – ’zvončari’, ’dondolaši’, Szlovénia – ’kurenti’, Olaszország – ’mamutzones’, Spanyolország – ’hartza’, stb.) A dél-európai tavaszváró pásztorszokásokban fellelhető hasonlóságok és analógiák világossá teszik, hogy a Busójárás egy nagyon mély, nemcsak a középkorig, hanem még korábbra visszanyúló, és egy földrajzilag nagyobb régióban elterjedt szokáshagyomány része.

A Busójárás tehát a századokon átívelő, ősi gyökereit megőrző, mégis dinamikusan változó és épp emiatt máig életképes szellemi kulturális örökség tökéletes példája, mely rámutat arra, hogy a nyilvánvaló és jól látható különbségek ellenére Európa – de különösen Közép-, és Dél-Európa, valamint a Balkán – népeit milyen szoros kulturális kapcsolatok kötik össze.

Képek forrása:

Busó: álarca faragott, fából készült, ruházata kozsuh – Mohács, 1930. – Vitéz dr. Horváth Kázmár felvétele – KDM Fotótár

A felvonuló busók egyik csoportja – Mohács, 1930. – Vitéz dr. Horváth Kázmér felvétele – KDM Fotótár

Szöveg forrása:

Ferkov Jakab: A nemzetiségek kultúraátadási sajátosságai Mohács példáján. Forrás folyóirat 47:7–8., 2015., 142−159.

Hoppál Mihály: Maszkok Európában. In: Hoppál Mihály (szerk.): Népek – Maszkok – Európa. A busójárás Európai háttere. Európai Folklór Intézet, Bp., 2011., 9-20.