Koronavírus hírek, információk - Mohács
Pin It

Mohács Város Polgármesterének  10/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek  általi látogatásának helyi szabályairól

Mohács Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Mohács Város Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 12. és 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1.§

  • A Mohácsi városi piacot a 65.életévüket betöltött személyek a Mohácsi Önkormányzatnak a piacok és vásárok tartásáról szóló 11/2019. (X.10.) Ör. számú rendeletében meghatározott piaci napokon, hétfőtől-szombatig 6:00-8:30 óráig látogathatják.
    Rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
  • A piacon egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező.
  • A piacra történő bejutás és ott tartózkodás során a 2 méteres távolságot meg kell tartani.

 2.§

  • A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. április 29. napjától kell alkalmazni.
  • A rendelet a Magyarország Kormánya által a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelettel elrendelt, illetve a 95/2020. (IV.9.) Korm rendelettel meghosszabbított kijárási korlátozás megszűnésének kihirdetésével hatályát veszti.

 

Csorbai Ferenc                                 

polgármester                                   

 

Dr. Kovács Mirella

jegyző

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 24.

 

Dr. Kovács Mirella

jegyző