Információk a révközlekedéssel kapcsolatban
Pin It

TISZTELT UTASAINK!

A mohácsi komp menetrend szerint közlekedik továbbra is.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzéséről szóló 41/2020. (III.11.) Kormányrendelet előírásait szem előtt tartva, az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében az alábbiak szerint kérjük együttműködését:

Jegyvásárlásra vonatkozó előírások:
Kérjük Tisztelt Utasainkat, hogy menetjegyváltáskor az erre kijelölt felfestett sáv mögött szíveskedjenek várakozni, továbbá a várakozás alkalmával egymástól 2 méteres távolságot szíveskedjenek tartani!

Gépjármű-jegy vásárlására vonatkozó információk:
A gépjárművel történő átkelést megelőzően a menetjegy vásárlása a jegypénztárban történik. A menetjegy helyett az utas részére cikkösszesítő kerül átadásra. A jegypénztáros a vásárlás alkalmával a gépjármű rendszámát jegyzéken rögzíti.
A járat indulásakor, a kompra történő felszállás előtt a gépjármű forgalmi rendszámát rögíztő jegyzék a jegykezelő részérre kerül átadásra, ezt követően a jegyzéken szereplő járművek megkezdik a kompra történő felszállást.

Személy- és kerékpárjegyek vásárlására vonatkozó információk:
A személy- és kerékpárjegyek megváltása a jegypénztárban a szokásos ügymenetben történik. A vásárlás alkalmával az utas részére a menetjegy kiadásra kerül. A kompra történő beszállás alkalmával az utas a megváltott menetjegyet - a jegykezelőnek történő átadás helyett - a jegykezelőnek felmutatja, ezt követően pedig a menetjegyet a kompon elhelyezett gyűjtőedényzetbe helyezi el.

Éjszakai révhajói igénybevételére vonatkozó korlátozó intézkedések:
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy az éjszakai révhajó szolgáltatása kizárólag bérlet ellenében vehető igénybe, menetjegy váltására határozatlan ideig nincs lehetőség!

Különjárat korlátozása vonatkozó intézkedések:
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy különjárat azonnali megrendelésére határozatlan ideig nincs lehetőség!

Menetrendet érintő esetleges korlátozások:
Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy a fenti korlátozó intézkedések bevezetése a menetrendben csúszásokat idézhet elő, amely menetrendi csúszásokért előzetesen szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!

Üzletszabályzat hatályának részleges felfüggesztése:
Társaságunk vízi személyszállítási tevékenységére (komp és révátkelés) vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzata II/1. e.) pontjának, a menetjegyre vonatkozó III/2. pontjának, és a jegyvásárlásra, jegykezelésre vonatkozó III/3. pontjának hatálya 2020. év március hó 16. napjától további intézkedésig – vis maior helyzetre való tekintettel – felfüggesztésre kerül.

Mohács, 2020. március 16.

Tisztelettel:
Mohácsi-Bugarszki Norbert ügyvezető-igazgató