Pin It
Az évforduló kapcsán a Programiroda Mohács arról tájékoztatta lapunkat: „Városunk szülötte, Bojtár László zeneszerző születésének 95. évfordulója alkalmából helyezünk el koszorút a Boldog Gizella Iskolánál található emléktáblánál 2021. február 19-én pénteken 15.00 órakor.”
 
Bojtár László 1926. február 21-én látta meg a napvilágot városunkban XX. századi zenekultúránk egyik emblematikus alakja. Itt is hunyt el, szeretett szülővárosában, 1995. november 13-án. Zeneszerző, katolikus kántor. Népzenei feldolgozások, orgonaművek, oboaművek szerzője, kórusok komponistája, mohácsi helytörténeti kutató, újságcikkek írója, pályázatok díjazottja. „A magyar orgonazene poétája.” – mondta róla Gergely Ferenc. Zenei fejlődését Bárdos Lajos irányította.

Elismerései: Kiváló Munkáért, Életműdíj,
Díszpolgári cím – Mohács, 1993.
A  díszpolgári cím átvétele után az alábbiakat mondta : „Nem vagyok egy önmagát csillogtatni kívánó személyiség. Mohácson, az utcán közlekedő, egyszerű lokálpatrióta vagyok, akinek a legnagyobb sikerélménye egy életen át, hogy a város felével személyes jó barátságban van.”
Saját elmondása szerint a „túlhangsúlyozott mohácsiság ” érzése töltötte el, emiatt örült a díjnak.
Forrás: Beszélgetés Bojtár Lászlóval 1992, 1993 (Imréné Ivánfi Márta, YouTube)

Születése 70. évfordulóján az akkori Belvárosi Általános Iskolában emléktáblát avattak, a Fogadalmi templomban pedig emlékhangversenyt tartottak.
 
 
(Cikkünk megírásához komoly segítséget kaptunk
Horváthy Lenke tanárnőtől: nagyon köszönjük!)