Koronavírus hírek, információk - Mohács
Pin It

Mohács Város Polgármesterének

8/2020. (IV.17.)  r e n d e l e t e

a veszélyhelyzettel kapcsolatos helyi korlátozásokról

Mohács Város Képviselő-testülete — a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – hatáskörében eljáró Mohács Város polgármestere a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm- rendelet 1.§-ában kapott felhatalmazás alapján Mohács Város közigazgatási területére az alábbi korlátozásokat rendeli el:

1.§

Korlátozottan látogatható hely: 

A Duna mindkét partján – beleértve a holtágak, illetve a Dunában képződött homokpadok területét is - csak egyéni horgászat, egyéni szabadidős sporttevékenység engedélyezett. Minden más tevékenység (szabadtéri sütés, főzés) TILOS.

2.§

Ez a rendelet 2020. április 18-án 00.00 órától lép hatályba, és 2020. április 19.-én 24.00 órakor hatályát veszti.

Csorbai Ferenc

polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. április 17.-én 15:00 órakor megtörtént.

Dr. Kovács Mirella

jegyző