Koronavírus hírek, információk - Mohács

Koronavírus hírek, információk - Mohács

Éjféltől hazánkban is életbe lép a kijárás korlátozásának tilalma

A mai Magyar Közlönyben, vagyis a Kormány hivatalos lapjában látott napvilágot a 71/2020. (III. 27.) számú rendelet, amely a kijárás korlátozásáról szól: a szabályozás március 28-án lép hatályba (vagyis ma éjféltől érvényes) és április 11-én veszti hatályát.

Az új rendelet az alábbiakat írja elő számunkra:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 • Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Melyek az alapos alapos indokok? Felsorolják ezeket is:

Kijárási korlátozás március 28-tól

A teljes rendelet szövege

A  K O R M Á N Y

rendelete a kijárási korlátozásról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

(1)    Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2)    Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

 1. §

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.  

 1. §

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 1. §

(1)    A 3. § szerinti alapos indok:

 1. a)    a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. b)    napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. c)    az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. d)    az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint, e)    a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 5. f)    a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 6. g)    a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 7. h)    az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 8. i)    a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 9. j)    a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 10. k)    a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 11. l)    az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 12. m)    a dohányboltban történő vásárlás,
 13. n)    a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 14. o)    a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 15. p)    a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 16. q)    a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 17. r)    a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 18. s)    az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 19. t)    a szülői jogok és kötelezettségek,
 20. u)    a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 1. §

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. 

 1. §

(1)    Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2)    Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 1. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 1. §

(1)    E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2)    E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 1. §

(1)    A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2)    A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 1. §

(1)    Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2)    Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Kijárási korlátozás március 28-tólKijárási korlátozás március 28-tólKijárási korlátozás március 28-tól

A járvány idején megszűnik a készpénzes jegy- vásárlás a Volán-buszokon

A járvány idején megszűnik a készpénzes jegy- vásárlás a Volán-buszokon

„A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-ától készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán – tájékoztatta nemrég levélben Csorbai Ferenc polgármestert a Volánbusz ZRt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatósága. 

Csalók, ügyeskedők próbálják kihasználni a veszélyhelyzetben az emberek félelmeit
Az utóbbi napokban gombamódra szaporodtak meg az olyan esetek, melyekben magukat hatósági személynek kiadó egyének próbáltak bejutni az idős emberek otthonába, a járványhelyzetben elrendelt ellenőrzésre, segítségnyújtásra hivatkozva. Nyomatékkal hívjuk fel a járványhelyzet idején otthon maradt, zömében idős, nyugdíjas emberek figyelmét, hogy senkit ne engedjenek be házukba, lakásukba, aki ilyen indokkal keresi fel őket. Ha valaki a fenti hivatkozással próbálkozik náluk, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget. Sajnos egyre több a csaló, a szélhámos, felbukkanásukra az országos Operatív Törzs mellett Mohács Város Önkormányzata is figyelmeztet.

Bezár a hulladékudvar
Március 25-étől (szerdától) meghatározatlan ideig Mohácson is bezárja kapuit a hulladékudvar – derül ki a Dél-Kom Nonprofit Kft. friss közleményéből.

A szolgáltató rögzíti továbbá: a jelenleg fennálló járványügyi helyzetben a Dél-Kom Nonprofit Kft.  legfontosabb feladata a közegészségügyi kockázatot jelentő kommunális hulladék elszállítása, kezelése és ezzel a köztisztaság, valamint az egészséges környezet fenntartása a településeken. 

A koronavírus-járvány gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb. Ezért arra kérjük az idősebb lakosokat, hogy maradjanak otthon és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenni az utcára és ne kelljen elhagyni a lakásukat.

Mohács Város Önkormányzata várja a 65 évnél idősebb, egyedül élő, vagy máshonnan segítséget nem kapó, betegséggel küzdő lakosok jelentkezését! ☝🏻

✔️06/69-322-331/111 mellék
(H-CS: 7:30-16:00-ig, P: 13:30-ig)

✔️06/20-252-4786
(H-P: 7:30-18:00-ig)

A fenti elérhetőségeken várjuk az önkéntes segítők jelentkezését is! 🙏🏻

Vigyázzunk egymásra❗️🤝

 

 

FELHÍVÁS - Mohács és térsége!☝️

FELHÍVÁS - Mohács és térsége!☝️

KORONAVÍRUS-INFORMÁCIÓ

LEHET, HOGY ÖN FERTŐZÖTT?😷
1. MARADJON OTTHON, ne menjen közösségbe!
2. TELEFONON hívja fel háziorvosát!
3. Ha fertőzésgyanús, akkor KIJÖNNEK A MENTŐSÖK és mintát vesznek Öntől. Amennyiben szükséges, kórházba szállítják.
Enyhébb esetekben előfordulhat, hogy otthoni karantént jelölnek ki.
4. Az Öntől vett mintát megvizsgálják és ha a KORONAVÍRUS-FERTŐZÉST MEGERŐSÍTIK, akkor a betegség lefolyása
szerinti KEZELÉSBEN RÉSZESÜL.

❗️FONTOS, hogy megossza az ismerőseivel is!

Mohácson is megjelent a koronavírus

 

Számos alternatív kommunikációs csatornát kínáló világunkban a hírek, velük együtt a rém- és álhírek is gyorsan terjednek. A város minden egyes lakosáért őszinte felelősséget érző polgármesterként ezért tartom fontosnak, hogy Önök elé álljak, és személyesen jelentsem be, azt, amiről tudtuk, nem lesz elkerülhető: Mohácson is megjelent az új koronavírus.
Ebben a percben egy megerősített, pozitív esetről van információnk. Városunk úgynevezett coronaria gócponttá vált, a fertőzött személynek hivatalos értesüléseink szerint ugyanis az elmúlt két hétben a százat meghaladó számú kontaktja volt.

Ma délelőtt egy idős hölgyet is koronavírus gyanújával Mohácsról Pécsre szállítottak, és jelenleg lélegeztető gépre kötve az intenzív osztályon ápolják. Ilyen méretű kontaktálódás esetén a járványügyi tapasztalatok alapján hirtelen nagyszámú megbetegedés várható, akár helyi karantén elrendelésére is sor kerülhet.

Dr. Csizmadia Csaba főigazgató úr arról tájékoztatott, hogy a Mohácsi Kórház felkészült a betegellátásra. Amint azt már többször hangoztattuk, az egyén személyes felelőssége, a társadalmi felelősségvállalás nagymértékben járulhat hozzá a vírus terjedésének lassításához, megakadályozásához.

Több száz, ma még tünetmentes vírushordozó jár közöttünk Mohácson, ami azt jelenti, hogy minden mohácsi lakost potenciális vírus hordozónak kell tekinteni.

Ezért mindenkit a legnyomatékosabban arra szólítok fel, hogy maradjon otthon, illetve, hogy csak a leghalaszthatatlanabb esetekben hagyja el otthonát, akkor is csak egy-egy fő intézze az olyan ügyeket, mint például a bevásárlás. Más területeken térjenek át a telefonos vagy elektronikus ügyintézésre. Kerüljük a személyes találkozásokat, viseljünk maszkot és kesztyűt. Figyeljünk továbbra is fokozottan a higiéniai szabályok betartására, mert ezzel is életeket menthetünk. Kérem, őrizzék meg higgadtságukat.

Pánikra semmi ok. Összehangolt szakmai munka folyik, melynek reményeink szerint meglesz az eredménye. Tudjuk és tesszük a dolgunkat. Vigyázzunk egymásra!

Nagyobb figyelmet kérnek a rendelőintézetek környékén!

Nagyobb figyelmet kérnek a rendelőintézetek környékén!

Március 20-án pénteken négy, egyenként 3 méter x 3 méteres, egy-egy oldalán nyitott sátrat állítottak fel az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat bejárata közelében. Az alkalmi „építmények” kettős célt szolgálnak: egyrészt a járóbeteg-gondozásra érkezők behúzódhatnak ide, ha az időjárás ezt indokolttá teszi (mondjuk esni kezd az eső).
A járványhelyzet alakulásának függvényében pedig később előszűrő-, vizsgálóhelyiség szerepet töltenek be. Az önkormányzat kéri a gépjárművel érkezőket: ne parkoljanak le a sátrak közelében, mert azzal akadályozhatják a megközelíthetőségüket, s az esetlegesen ideérkező vagy innen távozó mentőautók tovább haladását is.
Ennek betartását a rendőrség fokozottan fogja ellenőrizni!

Véradással is segíthetünk

Folyamatos a véradás Mohácson, de telefonos időpont egyeztetést kérnek

Az Országos Vérellátó Szolgálat az új koronavírus kiemelt kockázata miatt minden egyéb más kiszűrés mellett 30 napra kizárja a véradásból azokat a véradókat, akik az elmúlt 30 napban fertőzött területről érkeztek haza. A kiszűrés a terület elhagyásának időpontjától kezdődik. A kizárás vonatkozik a fertőzött területről érkezők hozzátartozóira is. 

Segítsünk egymásnak!

Tegyünk meg mindent azokért, akik a nehezebben küzdenek meg a járvány nehézségeivel! 👵👴

1 - Jelentkezzen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen!
2 - Oktatásban részesül a járvánnyal kapcsolatban.
3 - Tartson be minden óvintézkedést, hogy megóvja a saját és mások egészségét!
4- Maradjon folyamatos kapcsolatban velünk, hogy értesíthessük a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről!

☝️FONTOS:
Minden Koronavírussal kapcsolatos információt megtalál az alábbi oldalakon. Kérjük, hogy innen informálódjon:
Mohács oldala:
http://mohacs.hu/koronavirus

Kormányzati oldal:
https://koronavirus.gov.hu/

A házi gyermekorvosi szolgálat tájékoztatója
2020 március 16-tól az akut egészségügyi ellátás előzetes telefonos konzultációt követően, szigorú időpont egyeztetés alapján történik.

Telefonos konzultáció:

Dr. Csupor Krisztina

📞 06 69 302 655
📞 06 30 718 5558


Dr. Hartmann Ágnes
csak rendelési időben

📞 06 69 511153
📞 06 20 985 8124


Dr. Marjanucz Georgina
csak rendelési időben

📞 06 69 511 159
📞 06 20 299 7316


Dr. Nyúl István
csak rendelési időben

📞 06 69 511 160
📞 06 20 390 8868

Megértésüket köszöni, a házi gyermekorvosi szolgálat.

A plébánia hivatala március 22-től zárva tart

A mohácsi plébánia hivatala március 22-től zárva tart, csak telefonos ügyeletet biztosítanak. A temetéseket a temetőben kell bejelenteni, ott lehet elintézni az egyházi temetést is.

Szükség esetén a következő telefonszám hívható: +36-30/602 77 20 vagy 69/322 866

A temetések természetesen a szokott rendben történnek rövidített módon. A szertartáson lehetőleg csak a szűk család vegyen részt, a veszélyeztetett korúak vagy a krónikus betegek lehetőleg maradjanak otthon.

Isten áldása kísérjen bennünket ebben a nehéz időszakban! Bízom abban, hogy hamarosan újból együtt ünnepelhetünk, addig is imádkozzunk egymásért!

Imádságos szeretettel:

Laci atya

Elővigyázatosságból lezárták a játszótereket is

Március 18-án az önkormányzat utasítására a város valamennyi játszóterét lezárták. Tiltótáblákat helyeztek ki, s szalagkordonnal vették körül a hintákat, csúszdákat, mászókákat. A kialakult járványveszély miatt, bizonytalan ideig a játékok használata szigorúan tilos. A gyerekek, a kicsik sokkal kevésbé elővigyázatosak és szabálykövetők, könnyebben elkaphatják és terjeszthetik (akár otthon is) a fertőzést. Kérjük megértésüket!

Mohács Város Önkormányzata

 
Mohács Város Önkormányzatának KÖZLEMÉNYE a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedésekről

Mohács Város Önkormányzata minden tőle telhetőt elkövetett és elkövet a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Az elsők között hívtuk fel intézményeink (bölcsőde, óvodák, szociális intézmények, védőnői szolgálat) és a lakosság figyelmét a higiéniai szabályok fokozott be-tartásának fontosságára, kézmosási útmutató ábrákat és kézfertőtlenítő szert helyeztünk ki az intézményi mosdókban, valamint a bejáratoknál. Kezdettől fogva folyamatosan kapcsolatban állunk a Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával és más, illetékes hatóságokkal.

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset Magyarország Kormánya január 31-én alakította meg.

A koronavírus-fertőzés elleni védekezést az Operatív Törzs irányítja, figyelemmel kísérik a külföldi és belföldi járványügyi helyzetet, döntéseket hoznak és megteszik a szükséges intézkedéseket.
A járványügyi helyzet jelenlegi szakaszában az Operatív Törzs az önkormányzatok számára nem fogalmaz konkrét feladatokat. Az Operatív Törzs javaslatával összhangban arról döntöttünk, hogy minden zárt- és szabadtéri rendezvényünk elmarad(t), így az összes március 15-ei, illetve ahhoz kapcsolódó megemlékezés is. Az önkormányzati intézményeket ugyancsak arra kértük, mondják le meghirdetett programjaikat és egyelőre ne szervezzenek és ne hirdessenek meg újabb eseményeket.

Mohács Város Önkormányzatának KÖZLEMÉNYE

Mohács Város Önkormányzatának közleménye a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedésekről

A veszélyhelyzetre tekintettel összeült a polgármesteri koordinációs csoport.
Március 14-én Orbán Viktor miniszterelnök előző esti, a koronavírussal kapcsolatos bejelentését követően, a kormány döntésével összhangban összeült a Mohácsi Polgármesteri Hivatalban a polgármesteri koordinációs csoport, melynek tagjai a város képviselő-testülete mellett az érintett területeken dolgozó szakemberek.
A tanácskozáson született döntés értelmében március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig zárva lesznek az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde. A gyermekek elhelyezési lehetőségeit illetően az intézmények felmérik a szülői igényeket. Döntött a grémium arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények szintén zárva lesznek március 16-tól. Korábbi egyeztetések eredményeként az uszoda már bejelentette a bezárást.