Szervezeti felépítés, ügyfélfogadás

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, ÜGYFÉLFOGADÁS

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Tel: 69/505-500 Fax: 69/505-505
E-mail: mohacs@mohacs.hu
Internet: www.mohács.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig,
                               kedd: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óráig,
                               szerda: 8.00-12.00 óráig
                               csütörtök: nincs ügyfélfogadás
                               péntek:  nincs ügyfélfogadás

Tisztségviselők, szervezeti egységek

Polgármester:
Pávkovics Gábor  505-500

Alpolgármesterek:
Dr. Csizmadia Csaba  505-512
Cserdi Áron  505-512

Jegyző:
Dr. Kovács Mirella  505-500

Aljegyző:
Keléné Dr. Péter Éva  505-522
 


Titkársági Osztály

Dr. Apaceller-Kozák Virág osztályvezető
Telefon:  505-545
apacellerkozakvirag@mohacs.hu

Polgármesteri titkárság
Török Imréné  505-500

Jegyzői titkárság
Biróné Csikos Emerencia  505-521

Sajtóreferens 
Ádám Miklós  505-514

Hagyatéki ügyintézés, talált tárgyak, igazolások: 
Szalai Margit, Bógó Mária 505-525

Anyakönyvi ügyintézés, címnyilvántartás, állampolgársági esküvel kapcsolatos ügyintézés:
Jauernik Júlia, Maros Noémi505-549 
iktato@mohacs.hu

Belső ellenőr 
Halász Olga 505-559 

Gondnok:
Varga Emma 505-500


Általános Iktatás, kézbesítés, postázás:
Menyheiné Alföldi Anett, Pápa Ildikó  505-518
iktato@mohacs.hu
 


Tourinform Mohács

505-515, 510-113 
Munkatársak: Burián Balázs, Madár Nóra, Sütőné Papp Adrienn, Zöldág-Galgóczi Mirjam
e-mail:mohacs@tourinform.hu 

Nyitva tartás:
Szezonális (június 15-étől augusztus 31-éig): hétfőtől péntekig 8.00-17.00, szombaton 9.00-13.00, vasárnap 9.00-13.00 óráig
Nem szezonális (szeptember 1-jétől június 14-éig): hétfőtől péntekig 8.00-16.00

Feladatkör: turisztikai információk Mohács és környéke látnivalóiról, nevezetességeiről, tájairól, szállás- és étkezési lehetőségekről, programokról, a falusi turizmus kínálatáról. Idegenforgalmi kiadványok, térképek, képeslapok, útikönyvek, ajándéktárgyak, mohácsi kézművesek alkotásai, szintén mohácsi és térségi előadók zenei cd-i-nek árusítása. Idegenvezetők közvetítése, színház és koncertjegyek árusítása, utazási biztosítások kötése.

 


OEVI/HVI munkatársak:
Dr. Kovács Mirella OEVI/HVI Vezető
Breitenbach Tibor Informatikai helyettes
Péter Jánosné Pénzügyi helyettes
Szalai Margit Jogi helyettes
Melcher Noémi OEVI/HVI munkatárs
Jauernik Júlia OEVI/HVI munkatárs

OEVB/HVB tagok:
Dr. Bajnóczi Pál - elnök
Riegelman Zsolt - elnökhelyettes 
Dr. Breier Zoltán

Elérhetőségek:
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Tel: 0669/505-525, fax: 0669/505-505
valasztas@mohacs.hu
Döntések elérhetősége: https://old.mohacs.hu/?p=24&menu=1

 


VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Bagó Béla osztályvezető
Telefon: 505-561, bagobela@mohacs.hu
Önkormányzati főépítészi feladatok ellátása

Katona Sándorné osztályvezetői ügyintéző, hirdetmények, 
Telefon: 505-561, katonasandorne@mohacs.hu


1. Fejlesztési Csoport


Szekó Józsefné városfejlesztési csoportvezető
Telefon: 505-566, fejlesztes@mohacs.hu

Halmai Anikó
505-528, 

Fehér Tímea
505-546, 

Béndek Judit
505-546, 

Dr. Csombor Zsófia
505-571, 

Andrics Attila 
505-528, 

Illés Richárd
505-568, 
 
Bari Gábor
505-546, 

Feladatkör:
- fejlesztési stratégia kidolgozása
- pályázat előkészítés, pályázat készítés
- beruházás koordináció,
- beruházások, pályázatok pénzügyi lebonyolítása,
- közbeszerzések bonyolítása, koordináció
- fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó adminisztráció és irattározás végzése,
- intézményfejlesztés

 

2. Üzemeltetési csoport

Emmert János csoportvezető
305-785

Kövesdi Katalin főkertész
505-562 – kovesdikatalin@mohacs.hu

Simics Gábor közterület-felügyelő
505-517, simicsgabor@mohacs.hu

Zárai György közterület-felügyelő
505-517, zaraigyorgy@mohacs.hu


Feladatkör:

- a város kommunális működésével kapcsolatos feladatok (köztisztaság, zöldterület-fenntartás és kertészet)
- intézmény-fenntartás, kivitelezés,
- közterület-fenntartás,
- közmunka-irányítás
- gyepmesteri tevékenység


3. Építési csoport


Zólyomi Zoltán csoportvezető
505-564, zolyomizoltan@mohacs.hu

Feladatkör:

- a város kommunális működésével kapcsolatos feladatok
(víz, szennyvíz, csapadék, közlekedés, útügy, közművek)
- tárgybani hatósági ügyintézés,
- műszaki előkészítés
- tervezés,
- beruházás koordináció
- műszaki ellenőrzés
- vagyongazdálkodás
- gépjármű-gazdálkodás, gépjárművezetők vezénylése
- környezetvédelem

Till János
 505-565

Bodáné Papp Edit
505-567 

Feladatkör:
- építésügyi hatósági ügyintézés jogszabályban meghatározott illetékességgel,
- műszaki előkészítés,
- tervezés, beruházás koordináció,
- műszaki ellenőrzés
- vagyongazdálkodás
- környezetvédelem

Működési engedélyek, telephelyengedélyek: 
Erdélyi Endre
505-569

 


 Pénzügyi Osztály


M. Bugarszki Norbert osztályvezető 
505-536, penzugy@mohacs.hu

Péter Jánosné osztályvezető-helyettes
505-535, 

Informatika:
Breitenbach Tibor
Mészáros Géza
505-501

Pénztár
Princhausz Eszter
505-531

Pénztári órák: hétfőn 10.00-12.00, kedden 12.30-15.30, szerdán 10.00-12.00 óráig

Adócsoport:
Feladatkör: építményadó, helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, telekadó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj megállapítása, kivetése és beszedése, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, adó- és értékbizonyítvány készítése. 

Csoportvezető, könyvelés
Simon Csaba 505-576, ado@mohacs.hu

Ügyintézői feladatok
Tajti Judit 505-575,

Iparűzési adó
Szűcs Tibor 505-578, 

Magánszemélyek kommunális adója, adó- és értékbizonyítvány
Gerst Attiláné505-516

Végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások, idegenforgalmi adó, ebrendészeti hozzájárulás
Rozbora Anita 505-579 

Telekadó, építményadó, gépjármű adó, talajterhelési díj
Mező Andrea 505-574

 


Népjóléti Osztály


Kiss Ágnes mb. osztályvezető
Telefon: 505-552 bacheszneagnes@mohacs.hu
- köztemetés

Micheliszné Pataki Marianna
Telefon: 505-570
- 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolásával kapcsolatos települési támogatás,
- közfoglalkoztatás, 
- környezettanulmány

Handler Zoltánné
Telefon: 505-570 
Kuti Dóra 
Telefon: 505-529
- közfoglalkoztatással és diákmunkával kapcsolatos ügyintézés 

Lizák-Kajos Beatrix
Némethné Fáy Diána
Éberling Péter
Telefon: 505-537
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó pénzbeli juttatások kifizetése,
- hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, 
- szünidei gyermekétkeztetés, 
- rendkívüli települési támogatás, 
- közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézés, 
- rendezetlen családi jogállás, 
- hozzátartozók közötti erőszak

Stang Mónika
Herczog Nikoletta
Telefon: 505-589
- rendszeres települési támogatás a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez,
- rendkívüli települési támogatás a temetési költségek viseléséhez,
- rendkívüli települési támogatás a gyógyszerköltségek viseléséhez, 
- szociális célú tűzifa támogatás, 
- utazási támogatás a kompközlekedés igénybevételéhez

Jégváriné Pohl Margit 
Telefon: 505-558
- lakhatással kapcsolatos ügyintézés, 
- otthonteremtési támogatás
 


Adatvédelmi tisztviselő:
Keléné Dr. Péter Éva
dpo@mohacs.hu
505-522

Integritás tanácsadó:
Keléné Dr. Péter Éva
integritas@mohacs.hu
505-522